Marine Lahaix

Marine Lahaix

Cinéma
non-domestiqué
Kino a koně

Elle produit ses films dans une logique expérimentale et autonome, fabriquant tout autant images, montages et bandes sonores.
Actuellement elle travaille sur un projet transdisciplinaire croisant le domaine du dressage équin avec l'art. Et sur un projet nommé « poéthique du dressage » qui l'a amené à filmer différentes pratique de dressage et centrer ses films sur la question de la domestication et de notre rapport éthique au monde vivant. Pour l'Été Indien elle entame l'édition d'un manuel sur de massage équin et plus largement sur le rapport animal<>homme
Marine vytváří osobité filmy experimentálního charakteru. Je autorkou jak obrazů , tak zvukových pásů.
Momentálně pracuje na transdisciplinárním projektu ve kterém míchá umění s drezúrou koní.
Projekt nazvaný poesie ve výcviku jí vedl k filmování různých metod výcviku koní. Otázka ochočení a postavení člověka vůči ostatnímu živému světu jsou hlavními motivy jejích filmů.
Během Indiánského léta začne pracovat na manuelu masírování koní a v širším pohledu se bude zabývat vztahem člověka a zvířete.